MyLightningDetection

Statistik

Statistik för station Sonneberg

Här hittar man lite statistik avseende TOA blixtspårningsstation Sonneberg.

 • Firmware: 1.7
 • Controller: 10.4
 • Amplifier: 12.3
 • Antenn 1+2: Ferrite rod, length=200mm
 • Website: www.sumbarg.de

Allmän statistik för senaste timmen

 • Station aktiv: Ja
 • Senast uppdaterad: 67,097.4 minuter sedan
 • Senaste upptäckta urladdning: 2020-08-04 04:50:36
 • Blixtar: 2,606
 • Signaler: 40,265
 • Andel lokaliserat: 6.5%
 • Andel blixtar: 32.6%
 • "Egna" blixtar: 0 (0.0%)

GPS

Information om GPS mottagaren, som används för att ta emot exakt tid och plats. Är det känt visas även antennriktningarna nedan (röd, grön).

 • Senaste position: 50.364082° / 11.153782°
 • Senaste tid utan GPS: 2018-03-16 19:55:18

Antal blixtar

Här visas det totala antalet urladdningar per timma som identifierats av blixtspårningsnätverket samt antalet identifierade urladdningar per timme från stationen Sonneberg och medelantalet för alla stationer.

Grafer: Blixtstatistik

Antal signaler

Antalet mottagna signaler per timme från stationen Sonneberg tillsammans med medelvärdet för alla stationer.

Grafer: Signalstatistik

Andelar/proportioner

Blixt och lokaliseringsandelen är viktiga parametrar för en korrekt inställning av station. Beräkning:
Lokaliseringskvoten = (upptäckta blixtar från stationen) / (signaler från stationen)
Blixtkvot = (upptäckta blixtar från stationen) / (antal blixtar på nätverket)

Grafer: Lokaliserings- och blixtandel

Avstånd till blixtar

Översikt om den egna lokaliseringsandelen genom avståndet från stationen. Även totalt blixtantal genom åvståndet visas.

Grafer: Blixtar i förhållande till avståndet

Riktning till blixtar

Egen lokaliseringsandel fördelat på den geografiska riktningen. För bättre jämförelse visas även det totala antalet blixtar.

Grafer: Blixtar i förhållande till riktningen